Českolipský Čtenář roku 2012

Verze pro tisk |

V úterý 13. března se v Městské knihovně Česká Lípa uskutečnilo   setkání  uživatelů knihovny, kteří tuto instituci navštěvují již několik desítek let.  V rámci celostátní kampaně Březen - měsíc  čtenářů, který již pravidelně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se totiž už podruhé hledal Čtenář roku.

V loňském roce bylo soutěžním kritériem množství vypůjčených knih za rok 2010 a Čtenářkou roku 2011 byla vyhlášena paní Světla Půčková, která si v roce 2010 vypůjčila 537 knih.
Letošní ročník byl spojen s  délkou členství v knihovně a  hledal se náš  nejvěrnější čtenář, čtenářka, který je v evidenci naší knihovny nejdéle.  Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. Navíc tímto projektem jsme se  přihlásili k  „Evropskému  roku  aktivního stáří a mezinárodní solidarity“, který pro rok 2012 vyhlásila Evropská unie.  Naši nejvěrnější čtenáři jsou  aktivní starší lidé a my touto akcí vyjadřujeme i obdiv k jejich životní energii i úctu k jejich  zkušenostem i  vzpomínkám.
Najít nejvěrnějšího čtenáře nebylo úplně jednoduché, protože naše  čtenářská evidence sahá pouze do roku 1997, kdy jsme všechna data výpůjčního systému převedli do automatizovaného systému, a proto jsme vyzvali naše uživatele, aby nám sami délku svého  členství v knihovně připomněli, popsali ve vzpomínkách a zasadili do konkrétního období. Z přibližně 20 opravdu nejdéle „sloužících“ čtenářů jsme nakonec ocenili pana M. Severu, který do knihovny dochází od roku 1951, paní B. Skořepovou, která knihovnu pravidelně navštěvuje od roku 1950 a konečně paní Lindu Nyklovou, která je čtenářkou knihovny od roku 1948! Českolipskou Čtenářkou roku 2012 se tedy stala paní Linda Nyklová, která z rukou starostky města Mgr. Hany Moudré převzala samotné ocenění i knižní dar. Všichni ocenění čtenáři dostali od knihovny dorty ve tvaru knihy, protože společným mottem letošního ročníku Březen – měsíc knihy je „Sladký život s knihovnou“.
Setkání s našimi nejvěrnějšími čtenáři, jehož se zúčastnili i někdejší zaměstnanci knihovny, se neslo ve velmi osobní a přátelské atmosféře, nechybělo vyprávění a  vzpomínání  na dnes  již neexistující místa, která s počátky poválečného budování knihovny v České Lípě byla spojená.
 

Českolipský Čtenář roku 2012
Nahoru