Městská knihovna v květnu

Verze pro tisk |

Výsledek naší jednoduché ankety na našich webovkách nám ukazuje, že naši uživatelé stále neví, že půjčujeme i čtečky elektronických knih a také převládá pocit, že je tato služba příliš drahá. Musíme tedy vysvětlit a přiblížit : registrovaní čtenáři Městské knihovny Česká Lípa starší 18 let mohou využít nabídky půjčování čteček elektronických knih.

K dispozici jsou 2 čtečky Amazon Kindle 3, na nichž jsou nahrány elektronické knihy, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. Čtečky se půjčují na 14 dnů na základě smlouvy o výpůjčce a složení kauce v hodnotě 1 000,- Kč v čítárně Městské knihovny v České Lípě, nám. T.G.Masaryka 170. Upozorňujeme, že kauce je vratná, tzn., že po vrácení čtečky uživatelem, knihovna naopak vrátí 1000,-Kč. Tato služba tedy není nijak zvlášť zpoplatněna, kauci vybíráme s ohledem na pořizovací cenu čtečky a její zapůjčení.
Pravidla půjčování čtečky elektronických knih jsou upravena v příloze č.3 Knihovního řádu Městské knihovny v České Lípě zde (http://www.knihovna-cl.cz/Knihovni-rad/250.html) a níže pro změnu uvádíme program městské knihovny v květnu. Hezké dny!

Úterý 15. května  2012 od 17,00 hod    
HRADY  A  ZÁMKY  VE  SPRÁVĚ  NPÚ V LIBERECKÉM KRAJI
PhDr. Miloš Kadlec a pracovníci Národního památkového ústavu v Liberci představí novinky letošního roku na památkových  objektech v Libereckém kraji
čítárna městské knihovny

Úterý 29. května  od 17,00 hod    
CHO OYU  JAKO NA DLANI –  na nepálském treku až pod Everest
Aleš a Petra Stupkovi přiblíží krásné, ale i těžké chvilky, které je provázely jako čerstvé novomanžele na jejich netradiční svatební cestě ve dvou, s 20kg na zádech.
čítárna městské knihovny

Čtvrtek 24. května  2012 od 9,30 hod
ROZPUSTILÉ  BÁSNIČKY
dopoledne pro maminky s dětmi
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže

Každý čtvrtek od 16,00                                                
PŘEČTI  MI  JEŠTĚ  KOUSEK…
Nemáte čas číst dětem nahlas? Budeme to dělat za vás!
Předčítání pohádek a příběhů, pro klídek a pohodu!
Oddělení dětské literatury, nám.T.G.Masaryka

Pátek  1. června  15,00 – 18,00 hodin
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ - DĚTSKÝ DEN NA ŠPIČÁKU
Soutěže, hry , kvízy, zábavný program
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže 2563

JE ESPERANTO MRTVÝ JAZYK?
Výstava  prezentující význam Esperanta, okolnosti jeho vzniku i možnosti současného využití pro rovnoprávnou komunikaci ve světě. Výstava přiblíží základy jeho gramatiky i slovotvorby, rozmanité možnosti studia tohoto jazyka i unikátní možnosti esperantistů při cestování
a navazování přátelských kontaktů po celém světě.

SOUTĚŽ ŠIKULKA A ŠICOOLA
Společná  soutěžní akce příspěvkových organizací města Česká Lípa (Sport, Městská knihovna, Lipý, Kultura, Sociální služby města), pro děti a mládež I. a II. stupně ZŠ. Více na www.knihovna-cl.cz nebo přímo v knihovně

Každé úterý od 10,00 hod                
CVIČÍME V KAŽDÉM VĚKU    
cvičení s hudbou a v sedě (!) pro každého,
vhodné nejen pro seniory
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže (zdarma)
 

Nahoru