Týden knihoven začíná...

Verze pro tisk |

Týden knihoven, který vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků, začíná už jako 18. ročník v knihovnách České republiky v pondělí 6. října.

Ústřední myšlenkou letošního ročníku je výročí 100 let od vypuknutí 1. světové války a společným tématem jsou „Knihovny muzeí a Velká válka“. Veřejnost má tak příležitost získat informace o rozsáhlých fondech i jedinečných službách muzejních knihoven i neblahých historických skutečnostech období 1. světové války. Českolipská knihovna se s chutí připojila k Týdnu knihoven a k danému tématu připravila několik zajímavých akcí.

Hned v pondělí 6. října se uskuteční přednáška POKLADY V MUZEJNÍ KNIHOVNĚ a kolegyně z muzejní knihovny představí ve svém „království“ co ukrývá i nabízí knihovna Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

V úterý už opět v prostorách českolipské knihovny přiblíží Mgr. Ladislav Smejkal DOMOV ZA VÁLKY a vyprávět bude o tom, jak se žilo na Českolipsku v letech 1914-18.
Danou tématiku doplní i výstava pohlednic odeslaných z České Lípy v období 1. sv. války DRAZÍ RODIČE! POZDRAVY Z ČESKÉ LÍPY, kterou připravily právě knihovnice z vlastivědného muzea a která vychází ze stejnojmenné knihy.

Při příležitosti Týdne knihoven přichází Městská knihovna v České Lípě s novými aktivitami a nabídkou, která veřejnost zcela jistě zaujme. Městská knihovna navázala spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a zapojila se do projektu Virtuální Univerzita třetího věku. Virtuální univerzita 3. věku je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek U3V presenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.). Je novou alternativou ke klasické prezenční přednáškové výuce, je založena na nových komunikačních technologiích a internetu, má prvky jak distančního vzdělávání a e-learningu, tak i společně sledovaných živých přednášek a cvičení. Všechny kurzy Virtuální U3V zahrnují společné sledování předem natočených multimediálních přednášek, samostatnou nebo skupinovou práci na domácích úkolech, komunikaci a setkání s lektorem, cvičné a zkušební testy a exkurze. Studium Virtuální U3V probíhá ve tříletém studijním programu „Svět okolo nás“ a pro jednotlivé semestry je vybírán vždy samostatný, tematicky zaměřený kurz. Po ukončení 6 semestrů je účastník slavnostně promován v aule České zemědělské univerzity v Praze a získá „Osvědčení o absolvování“ Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze. VU3V v České Lípě bude zahájena 7. října a kurzem EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY. Další informace získáte zde.

Pro seniory máme ještě jednu dobrou zprávu, na pobočce Špičák (v ul. Červeného kříže 2563) funguje od října OTEVŘENÝ KLUB 60+, klub otevřený všem, kteří se v dané věkové kategorii ocitli, kteří jsou aktivní, rádi se vzdělávají, baví, vyhledávají společnost. „OTEVŘENO“ je každý čtvrtek oo 13,00 do 15,00. Vedle volného programu (deskové hry, internet, práce s PC, apod.) jsou v nabídce i přednášky a zajímavé besedy - sledujte programovou nabídku a zastavte se! Každopádně prvním nabízeným setkáním tohoto klubu bude přednáška 9. října a tématem bude PREVENCE KRIMINALITY páchané na seniorech. Zásady chování zde probere a s riziky a nebezpečím seznámí por. Bc. David Fof, Komisař Služby kriminální policie ČR.
Více na www.knihovna-cl.cz.
 

Nahoru