Českolipské muzeum se na více než rok uzavře pro veřejnost

Verze pro tisk |

Hlavní budova Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě se od 1. ledna příštího roku uzavře. Až do 28. února roku 2021 zde totiž bude probíhat stavební projekt vedoucí ke snížení energetické náročnosti celého sídla. Uzavřené budou všechny stálé přírodovědné a historické expozice a výstavní prostory muzea i galerie. Projekt zateplování vyjde kraj na přibližně 14,6 milionu korun včetně DPH.

„Vlastivědné muzeum v České Lípě sestává z památkově chráněných budov, je tedy třeba při úpravách dostát požadavkům památkářů. U tak velkého komplexu by se výsledek měl projevit v úsporách na energiích. Současně bude probíhat malování interiérů. Kolegové z muzea se budou snažit zpřístupnit expozice ihned, jakmile to bude možné. Prosím tedy všechny návštěvníky muzea o pochopení,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V rámci projektu dojde zejména k výměně výplní okenních otvorů a vnějších dveří. Dle rozhodnutí státní památkové péče v České Lípě a Národního památkového ústavu v Liberci budou stávající okenní otvory odstraněny a nahrazeny novými replikami z dřevěných truhlářských profilů s tepelně izolačním dvojsklem. Část dveřních výplní nahradí též repliky, dveřní výplně osazené na vnějším ostění budou repasovány.

Stálé expozice, výstavní prostory, kanceláře, depozitáře a sklady se přestěhují, aby firma mohla stavební práce provést. Stěhování se ujmou přímo zaměstnanci muzea, protože se jedná o cenné sbírkové předměty. Hlavní budovu nebude možné v průběhu stavby vyklidit. Expozice se pak vrátí na svá místa, prostory se vymalují a dokončí se další technické úpravy.

„Naší snahou bude co nejdříve zpřístupňovat dokončené prostory veřejnosti. To však bude záležet na finančních možnostech a zajištění bezpečnosti a ochrany návštěvníků a majetku Libereckého kraje,“ dodal Zdeněk Vitáček, ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Pro veřejnost zůstane otevřený celý areál výstavních prostor ambitu, kaple Nejsvětější Trojice (dnes Biberova hudební síň), Svaté schody, Loretánský dvůr a kaple Panny Marie Loretánské. Přístupná bude také klášterní zahrada s Klášterní pivní restaurací.

Ve výstavním prostoru ambitu návštěvníci zhlédnou expozici „PALNÉ ZBRANĚ ZE SBÍRKY MUZEA“. V této části areálu kláštera, která zůstane pro veřejnost otevřena, se budou v příštím roce konat i další kulturní akce.
   

Nahoru