Nová výstava v muzeu o Wilhelmu Hornovi

Verze pro tisk |

4. srpna bude v Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě slavnostně zahájena výstava Wilhelm Horn – průkopník fotografie a malíř moravských lidových krojů. Na ní si připomeneme jeho průkopnické počiny v oboru daguerrotypie a pozdější fotografie. Hlavní náplní výstavy budou jeho litografie moravských lidových krojů.

Malířstvím nadaný Wilhelm Horn navštěvoval při studiích polytechniky ve Vídni i oddělení architektury při vídeňské Akademii, kde v roce 1831 získal výroční cenu. Tehdy nově vznikající malířské technice litografii a zvláště malování miniaturních portrétů se věnoval ve volném čase. Stal se známým kreslířem, natolik známým, že jej v roce 1826 při korunovaci českého krále požádali moravští stavové o vytvoření kreseb moravských krojů svých poddaných. Moravská šlechta tehdy vybrala na svých panstvích sezdané i nesezdané páry, které přijely ve slavnostních krojích na lidovou slavnost do brněnského parku Lužánky. Ještě předtím je Wilhelm Horn namaloval a kresby předali zástupci šlechty jako svůj dar budoucímu českému králi. O rok později vyšla reprezentativní publikace Mährische Volkstrachten ve formě alba obsahující 30 barevných litografií moravských krojů té doby.

Dnes, kdy se krojové součásti z tohoto období dochovaly jen velmi výjimečně, jsou Hornovy kresby cenným pramenem pro folkloristické soubory na Moravě, které si podle nich nechávají šít kroje na vystoupení, neboť Wilhelm Horn do kreseb nevkládal stylizaci, kreslil je realisticky se všemi detaily. V záplavě litografických reprodukcí se budou hezky vyjímat krojové součásti z konce 19. století zapůjčené ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti a jeden dívčí kroj z jihlavského kraje ušitý podle barevné litografie Wilhelma Horna, který na výstavu zapůjčila Simona Špačková z Dolní Rožínky. Příběh zapomenutého fotografa naleznete i na www.muzeumcl.cz.

Jít o prázdninách do muzea? Ano a za každého počasí! Ve velkých vedrech je tu příjemný chládek, za nepříznivého počasí se zde ukryjete před deštěm. Vedle stálých expozic si můžete prohlédnout výstavy KOMenský v KOMiksu, Setkávání, Konvergence – vyvřeliny a naplaveniny.

Nahoru